سخنرانی کوتاه زن بیمار در حرم حضرت ابوالفضل(ع)

سخنرانی کوتاه زن بیمار در حرم حضرت ابوالفضل(ع)دریافت
۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
علی پری زاده
سخنرانی کوتاه حضرت یوسف و زلیخا

سخنرانی کوتاه حضرت یوسف و زلیخادریافت
۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
علی پری زاده
سخنرانی حضرت موسی و مرد گنه کار

سخنرانی حضرت موسی و مرد گنه کاردریافت

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
علی پری زاده
سخنرانی کوتاه در مورد حضرت زهرا(س)

سخنرانی کوتاه در مورد حضرت زهرا(س)دریافت

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
علی پری زاده
سخنرانی کوتاه چهل شب در کربلا

سخنرانی کوتاه چهل شب در کربلادریافت

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
علی پری زاده
سخنرانی کوتاه جوان گنه کار و روحانی

سخنرانی کوتاه جوان گنه کار و روحانیدریافت

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
علی پری زاده
سخنرانی کوتاه جوان گنه کار و ماجرای علی گندابی

سخنرانی کوتاه جوان گنه کار و ماجرای علی گندابیدریافت

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
علی پری زاده
سخنرانی کوتاه جوان سنی و فلج و شفا یافتن

سخنرانی کوتاه جوان سنی و فلج و شفا یافتندریافت

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
علی پری زاده
سخنرانی کوتاه اهنگر و عنایت اهل بیت (ع)

سخنرانی کوتاه اهنگر و عنایت اهل بیت (ع)

 


دریافت

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
علی پری زاده
سخنرانی کوتاه امام رضا و بچه بیمار

سخنرانی کوتاه امام رضا و بچه بیماردریافت

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
علی پری زاده